Edyta Kulczak

poetka, krytyczka literacka, instruktorka warsztatów kreatywnych

Biogram

Edyta Kulczak, absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, nauczyciel, wychowawca, poetka, krytyk literacki (recenzje publikowane w „Latarni Morskiej”, „Toposie”, na portalach pisarze.pl, poeci-polscy.pl oraz w „Akancie”, „Protokole Kulturalnym”, „Frazie”, „Elewatorze”). 

Autorka czterech książek poetyckich (Anioły nie zawsze są białe 2009, Kołysze się w tobie huśtawka 2014, www.john 2017, Projekcja obrazów Wydawnictwo Miejskie Posnania 2020). Książki doczekały się wielu znaczących recenzji (publikacje w „Migotaniach”, „Akancie”, „Toposie”, na portalach pisarze.pl, latarnia-morska.pl, poeci-polscy.pl, helikopter.pl oraz w „Protokole Kulturalnym”, „Gazecie Kulturalnej”, „Latarni Morskiej”, „Elewatorze”, ”Frazie”). Uczestniczka działań wydawniczych indywidualnych i zbiorowych ZLP i innych (konsultacje literackie, korekta i redakcja). 

Członek komisji kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym ZLP w Warszawie. Członek komisji weryfikacyjnej konkursów poetyckich o zasięgu ogólnopolskim. 

Współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu w roku 2018, 2019, 2020, 2021 odpowiedzialna za współpracę z instytutami filologicznymi UAM, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, realizująca program zagadnień interdyscyplinarnych. 

Uczestniczka festiwali i konferencji literackich oraz naukowych organizowanych przez zagraniczne stowarzyszenia literackie i instytuty uniwersyteckie (Kijów 2018, Drezno 2018, Bari 2019, Lwów 2019), promująca kulturę polską poza granicami kraju (projekt urzędu Marszałka Wielkopolski). 

Animatorka kultury (prowadzenie spotkań poetyckich z poetami polskimi, poetyckie lekcje w szkołach w Polsce i za granicą, także w instytutach filologicznych UAM).

Prowadząca rozmowy radiowe na łamach audycji „Pocztylion Literacki” Radia Emaus z artystami (z artystą malarzem prof. Norbertem Skupniewiczem, artystą malarzem Witoldem Zakrzewskim).

Redaktor naczelny kwartalnika „Wielkopolski Widnokrąg”, projektu kulturalno-literackiego finansowanego przez Marszałka Wielkopolskiego.

Instruktorka zajęć poetyckich warsztatowch dla seniorów – współpraca w projekcie Akademii Senioralnej z Jeżyckim Centrum Kultury w Poznaniu (2019 – 2022) oraz podczas Targów Poznańskich „Viva Seniorzy” (2017). Nauczyciel zajęć literackich kreatywnych dla młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu. 

Uczestniczka spotkań autorskich w wielu miastach polskich (Poznań – Biblioteka Raczyńskich, Piwnica Duchowa w kościele Karmelitów Bosych, Klub Literacki Dąbrówka, Poema Cafe, kino Charlie Monroe, Biblioteka Uniwersytecka, Pałac Działyńskich; Włocławek (Biblioteka Główna, Liceum Ziemi Kujawskiej), Piastów (Dom Kultury), dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, pałac w Popowie, biblioteka w Kęsowie, Wrocław (Dom Muzyki i Literatury), Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Ostrów Wielkopolski (Galeria Sztuki Współczesnej i Synagoga) i za granicą (Drezno, Budziszyn (Niemcy), Barii (Włochy), Rennes (Francja), Kijów, Lwów (Ukraina)). 

Wiersze przetłumaczono na wiele języków. Publikowane były w prasie literackiej w Polsce i za granicą, wielu antologiach i publikacjach zbiorowych oraz wykorzystywane w audycjach radiowych poznańskiego Radia Emaus i Radia Poznań. Także w spektaklu poetycko-obrazowym „Projekcja obrazów” (czerwiec, październik 2021 Kino Charlie Monroe, inicjatywa twórcza wspólna z prof. Bohdanem Cieślakiem), spektaklu poetycko-muzycznym „Pasja”, zrealizowanym przez autorkę i muzyka Macieja Wochowskiego z młodzieżą szkolną, wystawianym w kościołach w Poznaniu (Wielki Tydzień 2008 rok i 2009).

Redaktor naczelna Wielkopolskiego Widnokręgu”, kwartalnika literacko-kulturalnego Związku Literatów Polskich.

W czasopiśmie (wydanie elektroniczne, dostępne za darmo w PDF) publikują znani w Polsce, za granicą oraz w regionie Wielkopolski twórcy literatury i artyści, a także utalentowana młodzież. Kwartalnik jest częścią projektu wspieranego przez Urząd Marszałka Wielkopolski pt. Wielkopolska kultura połączona siecią”.  

Zapraszam do lektury. Wszystkie numery dostępne na poniższej stronie periodyku.

Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2022. 

Wspomnienia z rezydentury literackiej w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie

 

Skontaktujmy się

JEŻELI:

w

potrzebujesz porady ekspertki od poezji

chcesz zaprosić mnie do współpracy

[

organizujesz wydarzenie poetyckie

czekam na twoją propozycję

poczta@edytakulczak.pl